ΕΡΕΥΝΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το “EnvironMental Adaptation” εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «EnvironMental Adaptation» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας Α.1 Κλιματική Αλλαγή στον Άξονα Α.1.4 Προώθηση δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα υπάγεται στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου, η σύμπραξη του οποίου αποτελείται από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ως συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την ΑμΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ.

Δεδομένου ότι η Κλιματική Αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το έργο έρχεται να υποστηρίξει τους φορείς ψυχικής υγείας, καθώς και τα ίδια τα άτομα με ψυχικές δυσκολίες, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, προερχόμενες από την Κλιματική Αλλαγή (Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Ατμοσφαιρική Ρύπανση κ.λπ.).

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή!