Ομάδα Έργου

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) ΙΑΣΙΣ δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης, συμμετέχοντας ενεργά στη μεταρρύθμιση που προωθούν το Υπουργείο Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο φορέας είναι ενταγμένος στο Υπουργείο Εργασίας, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας [09110ΑΕΝ21094Ο32Ν-0798 καθώς και 09110ΑΕΝ21094Ο32Ν-0721]..

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διαθέτει, επίσης, σύστημα διαχειριστικής επάρκειας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία/ Τομέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [1483/18-06-13]. Επιπλέον, ο φορέας έχει Πιστοποίηση για ΚΕΔΙΒΙΜ1 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κωδικός Αδείας 2100625) όπως επίσης είναι πιστοποιημένος από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service – EVS – Κωδικός Πιστοποίησης 2016-1-EL02-KA110-002886), ενώ είναι και φορέας εφαρμογής του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας(ΦΕΚ Τευ.Β’3647/2017). Τέλος, ο φορέας μας εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας το Υπουργείο Παιδείας, και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα ετήσια απολογιστικά μας στοιχεία, ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναρτώνται στη Διαύγεια..

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα, στο επίκεντρο της, βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε περισσότερα από 500.000 άτομα..

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ εδώ και 15 χρόνια, υποστηρίζει όποιον έχει ανάγκη:

➢ Άτομα με ψυχοκοινωνικές διαταραχές με τη λειτουργία δύο (2) Οικοτροφείων, δύο (2) Προστατευμένων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, ένα (1) Κέντρο Ημέρας και μια (1) Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας.

➢ Άτομα με προβλήματα υγείας και άτομα που έχουν ανάγκη, μέσω της λειτουργίας της Υπηρεσίας “Παρέμβαση στην Κοινότητα”.

➢ Άστεγοι και Δράσεις ενάντια στη φτώχεια με την λειτουργία ενός (1) Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων με συνολική ετήσια δυναμικότητα 1.000 άτομα, και 72 προστατευμένων διαμερισμάτων για αστέγους στην Χαλκίδα και στην Αττική. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Fabric Republic, προσφέρουμε σε ετήσια βάση πάνω από 30 τόνους ρουχισμού σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

➢ Κακοποιημένες Γυναίκες δημιουργώντας υπηρεσία υποστήριξης 200 γυναικών.

➢ Αιτούντες Άσυλο με τη λειτουργία Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Υποδοχής Σχιστού με έμφαση στις γυναίκες, δύο Ξενώνων δυναμικότητας 70 ατόμων και 350 ατόμων αντίστοιχα υπό την εποπτεία και τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Ξενώνα «Μέλλον» δυναμικότητας 100 παιδιών – θυμάτων πολέμου).

➢ Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών Επαγγελμάτων. Εκπαίδευση σε πάνω από 7.500 επαγγελματίες και φοιτητές ανθρωπιστικών επαγγελμάτων σε 87 διαφορετικά εκπαιδευτικά «πακέτα» που δημιούργησε η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης του φορέα μας.

➢ Παιδιά και Έφηβοι μέσω της υπηρεσίας Επίκεντρο ActionAid, και εφτά (7) Κέντρα Νέων CONNECT YOUR CITY, πέντε (5) στην Αττική, ένα (1) στην Λευκωσία, ένα (1) στις Βρυξέλλες καθώς και ένα (1) κέντρο διαμονής για τους ESC εθελοντές που φιλοξενούνται και συμμετέχουν στα ESC προγράμματα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα την Καστοριά και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

Παρέχει οικονομικές σπουδές υψηλού επιπέδου με σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας αλλά και τις ανάγκες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Πλαισιώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές.

Το Τμήμα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα. Ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στη Δυτική Μακεδονία, η ερευνητική του δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συνεργάζεται στενά με δημόσιους φορείς, δήμους αλλά και επιχειρήσεις.

Η KINITRO προσφέρει μη τυπική εκπαιδευτική κατάρτιση για επιχειρήσεις, σχολεία και άλλους φορείς, σε διάφορα θέματα που σχετίζονται στενά με τα κοινωνικά δικαιώματα, μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Ήδη δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον για περισσότερους από 20.000 ανθρώπους παγκοσμίως για να αλληλεπιδράσουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Το Labyrinth of Senses είναι το κύριο έργο της ΚΙΝΙΤRO, μιας πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση. Η βασική δραστηριότητα της KINITRO είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένων εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για την αναπηρία, με την ονομασία «Labyrinth of Senses» – το οποίο ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ήδη από το 2014, προωθώντας την εκπαίδευση σχετικά με την αναπηρία, την ομαδοποίηση, τη γρήγορη και δημιουργική σκέψη, την αναπηρία και τις νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα. Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να ανακαλύψει ο συμμετέχων έναν κόσμο όπου επικρατούν η ισότητα, η προσβασιμότητα της ένταξης, η αποδοχή και ο σεβασμός.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την υποστήριξη των:

– Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ

– Δήμος Νέας Σμύρνης

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή!