Τι είναι το Environmental Adaptation

Το πρόγραμμα ανήκει στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας Α.1 Κλιματική Αλλαγή στον Άξονα Α.1.4 Προώθηση δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το όραμα και η αποστολή μας

Τα άτομα με ψυχικές δυσκολίες αποτελούν μία από τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκεται σε μεγάλο ρίσκο αναφορικά με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Το “EnvironMental Adaptation” στοχεύει στη δίκαιη προσαρμογή της ομάδας-στόχου στην Κλιματική Αλλαγή, στην εκπαίδευση του φροντιστή υγείας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του πολίτη ως προς την υιοθέτηση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης.

Το EnvironMental Adaptation συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

-Εκδήλωση έναρξης του προγράμματος στο Ζαγόρι, στα πλαίσια του festival ευαισθητοποίησης Dive in Diversity, με σκοπό τη διάχυση των σκοπών του έργου και την εμπλοκή Επαγγελματιών φροντιστών, ψυχικά πασχόντων, και σχετικά ενδιαφερόμενων, ήδη από τα πρώτα στάδια του έργου.

-Μία έρευνα για τους τρόπους που δύναται να επιδράσει το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής στην ψυχική υγεία..

-Εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρινόμενο στη διάγνωση αναγκών για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και την ομάδα-στόχο..

-Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ως εργαλείο βιωματικής μάθησης, με στόχο την προστασία των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες από την Κλιματική Αλλαγή.

-Μία εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά με τη σύνδεση Κλιματικής Αλλαγής και Ψυχικής Υγείας.

-Μία εκδήλωση λήξης στα πλαίσια του Dive in Diversity, στην οποία θα γίνει η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου μετά το τέλος του προγράμματος.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή!

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας Α.1 Κλιματική Αλλαγή στον Άξονα Α.1.4 Προώθηση δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.